Ochrana osobních informací

Služby poskytované na stránce AllenCarr.cz, jejímž provozovatelem je Baráth Garance s.r.o., jsou podmíněny elektronickou registrací uživatele.Jelikož proces elektronické registrace vyžaduje zadání osobních údajů, společnost Baráth Garance s.r.o. se zavazuje,
že s poskytnutými informacemi bude pracovat vždy s největší péčí a odpovědností, podle platných norem a zákonů.
V rámci elektronické registrace, je třeba sdělit tyto údaje:

• Křestní jméno
• E-mailovou adresu

V některých případech můžeme požadovat i zadání mobilního telefonního čísla, případně dalších informací o kuřáckých zvycích uživatele.
Při objednávání služeb, Baráth Garance s.r.o. požaduje následující informace:

• Jméno a příjmení • E-mailová adresa • Poštovní adresa • Fakturační adresa • Telefonní číslo

Elektronická registrace i zadání objednávky jsou dobrovolné a provádějí se v rámci stávajících norem o nakládání s daty uživatele. Na poskytnutou e-mailovou adresu automaticky odesíláme elektornické potvrzení.Poskytnuté údaje používáme pouze pro účely uvedené níže:

• Odeslání vyžádaných materiálů • Zasílání zpravodaje a firemních sdělení • Propagace vlastních služeb a výrobků

Baráth Garance s.r.o. svěřené údaje neposkytne v žádné formě jiné právnické nebo fyziké osobě (s výjimkou, kdy to vyžaduje zákon nebo rozhodnutí soudu). Baráth Garance s.r.o. se zároveň zavazuje poskytnout ochranu uživatelských a zákaznických dat nejvyšší priority a nakládat s poskytnutými informacemi vždy s maximální péčí a odpovědností.Ke svěřeným informacím má přístup pouze taková osoba, která pro vykonávání své práce, v rámci platného právního vztahu, tento přístup potřebuje.
Na řešení technických otázek v souvislosti s nakládáním a zpracováním svěřených dat je zvána firma Skycentrum Bt., Golgota u. 3, 1089 Budapest.Registraci je možné kdykoliv zrušit zasláním žádosti o odhlášení na e-mailovou adresu easyway@allencarr.cz nebo kliknutím na odhlašovací odkaz v kterékoliv obdržené e-mailové zprávě.Poskytnuté údaje je možné kdykoliv aktualizovat nebo změnit po kliknutí na patřičný odkaz v kterékoliv obdržené e-mailové zprávě.Registrovaný uživatel má právo kdykoli požádat o zaslání všech spravovaných informací zasláním své žádosti na e-mailovou adresu easyway@allencarr.cz. Baráth Garance s.r.o. má povinnost vyhovět této žádosti v nejkratším možném termínu, nejpozději do 30 dnů. Pokud uživatel v průběhu jednoho roku zopakuje svou žádost, Baráth Garance s.r.o. má právo požadovat úhradu nákladů spojených s vyhověním žádosti.V momentě zrušení registrace, budou údaje poskytnuté při registraci odstraněny z hlavní databáze. Aby bylo vyhověno potřebám zákona, po zrušení registrace Baráth Garance s.r.o. archivuje následující údaje uživatele:

• E-mailová adresa • Datum uskutečnění registrace • Datum zrušení registrace

Stránka allencarr.cz používá cookies. Cookies jsou malé soubory, které umožňují na přístupovém přístroji uživatele (PC, smartphone apod.) ukládat specifické informace týkající se přístroje. Slouží pro zajištění uživatelského pohodlí uživatele (např. ukládání přihlašovacích dat) a jednak pro zaznamenávání statistických dat týkajících se využívání webových stránek a možnost analyzovat zlepšení nabídky. Uživatelé mohou ovlivňovat použití cookies. Většina prohlížečů disponuje volbou, kterou je možné uložení cookies omezit nebo mu zcela zabránit. Zvolení této možnosti může vést k omezení používání a především k omezení uživatelského pohodlí.Allencarr.cz používá nejmodernější technologii v zájmu chránění uživatelských dat. Mezi tuto technologii patří i používání zabezpečeného hypertextového přenosového protokolu, který šifruje přenos dat a tím zajišťuje přiměřenou ochranu proti odposlechu komunikace a útoku hackerů.Toto zabezpečené uživatelské prostředí lze snadno rozpoznat podle symbolu uzavřeného zámku před webovou adresou v prohlížeči a podle “s” za http.V zájmu statistického vyhodnocení a optimalizace nabídky, Baráth Garance s.r.o. shromažďuje data o každém přístupu na stránku allencarr.cz (takzvané serverlogfiles nebo přístupová data). K přístupovým datům patří:název vyhledané webové stránky, soubor, datum a čas vyhledání, množství přenesených dat, hlášení o úspěšném vyhledání, typ a verze prohlížeče, IP adresa a operační systém uživatele, referrer URL (předtím navštívená stránka) a jméno providera. Tyto informace nejsou spojovány s osobními údaji uživatele.
Stránka allencarr.cz používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. (“Google”). Google Analytics používá tzv. “Cookies” soubory, které jsou uloženy v počítači uživatele a, které umožňují analýzu používání webových stránek. Informace vytvořené pomocí cookies o využívání této webové stránky uživateli jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Google používá tyto informace k vyhodnocení a sestavování zpráv o používání této webové stránky a na poskytování dalších služeb spojených s používáním této webové stránky a internetu. IP adresa předána z prohlížeče uživatel v rámci služby Google Analytics není sloučena s jinými daty společnosti Google. Uživatelé mohou uložení cookies zamezit nastavením odpovídajícího softwaru. Navíc mohou uživatelé zabránit, aby byla data vyhodnocená pomocí cookies, která se týkají jejich používání webové stránky (včetně jejich IP adresy) na Googlu evidována a zpracovávána tím, že si nainstalují potřebný plugin.